Điều Hòa Hai Chiều Inverter FTXV35QVMV - 1.5HP
Ưu tiên xem: